Huur en annulering voorwaarden zeilboten

 • Annuleren:
 • Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor de reservering datum.
 • Indien er meerdere boten tegelijk gereserveerd worden, op weekend of feest dagen of schippers bij gehuurd worden annulering termijn van minimaal 48 uur voor de reservering datum.
 • De annulering kan uitsluitend door telefonisch met ons contact op te nemen en binnen openingstijden.
 • Let op geen wind, regen of dergelijke is geen reden om te laat te annuleren, dus houd het weer zelf in de gaten en annuleer op tijd.

  Schade:
 • Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld aan ons.
 • De gehuurde boot valt onder de verantwoording van degene op wiens naam de boot bij ons gehuurd wordt. Deze persoon dient de volledige huur periode aanwezig te zijn. Doorverhuur / onder verhuur van boten is niet toegestaan.
 • Bij omslaan worden sleep kosten en vergoeding sleep boot (vanaf €150), eventuele schade, schoonmaak kosten zeilen en dergelijke en verloren onderdelen in rekening gebracht. Omslaan valt buiten het normale eigen risico voor schades en is volledig voor rekening van de huurder.
 • Wij raden aan om geen spullen mee te nemen die niet tegen water kunnen. Schade aan alle zelf meegebrachte elektronica, telefoons en dergelijke die meegenomen worden aan boord is volledig voor risico van de persoon zelf die de apparatuur meebrengt.
 • U dient de boot weer in de staat af te leveren zoals u deze heeft meegekregen. U bent zelf verantwoordelijk deze vooruit te controleren op eventuele beschadigingen en deze met ons te bespreken. Schade bij terug komst valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Eigen risico € 250,00 per schade geval.
 • Schade ontstaan door onderstaande redenen zijn volledig voor kosten van de huurder:
 • Schade ontstaan door verkeerd gebruik, omslaan, onkunde, minderjarige aan het roer, lager wal, in havens, vandalisme, niet normaal gebruik, schade die niet direct gemeld is, schade aan aangemeerde, afgemeerde, voor anker liggende boten, roerende en onroerende goederen wordt niet door Dieper-Zicht gedekt en is volledig voor rekening van de persoon huurder. Deze is hierbij dan ook volledig aansprakelijk gesteld voor alle schade die hieruit voortkomt.

  Divers:
 • Commerciële huur / verhuur of dergelijke buiten Dieper-Zicht om is niet toegestaan.
 • Bij verlies van bootonderdelen of boottoebehoren dient de volledige nieuwwaarde te worden vergoed.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk eventueel lichamelijk letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privégoederen ontstaan op ons eigen terrein, tijdens de huur periode of ten gevolge daarvan.
 • Dieper-Zicht verplicht voor uw eigen veiligheid voor alle opvarenden om een zwemvest te dragen. Deze mag uit eigen bezit meegenomen worden of bij ons extra bij gehuurd worden. Het is geheel voor eigen verantwoording om deze dan ook te dragen. Indien er aan boord geen zwemvesten worden gedragen stelt Dieper-Zicht de volledige bemanning zelf verantwoordelijk voor alle eventuele gevolgen hiervan.
 • De boot dient bij dag reserveringen voor 10.30 opgehaald te zijn en middag reserveringen voor 14.00 tenzij anders overeengekomen. Indien de boot niet op de afgesproken tijd opgehaald wordt heeft de verhuurder het recht om de boot aan een ander te verhuren.
 • De boot dient binnen de gehuurde tijd en voor zonsondergang terug te zijn.
 • Door een reservering te plaatsen gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden.
 • De huurtijden zijn vaste blokken. Met de tijden wordt niet geschoven.